Bestuur

De stichting researchED Nederland heeft een driehoofdig bestuur:

Voorzitter: Jan Tishauser
Secretaris: Sarah Bergsen
Penningmeester: Hans Werkman

De statuten verbieden een bestuurslid om mee te stemmen over onderwerpen waar het betreffende bestuurslid een financieel belang bij heeft.

De bestuursleden zijn onbezoldigd; zij kunnen, naast de vergoeding van noodzakelijke onkosten, een vergoeding voor hun werkzaamheden voor de stichting krijgen van niet meer dan €1800 per kalenderjaar (maximale belastingvrije vrijwilligersvergoeding).

De Adviesraad

Stichting ResearchED Nederland heeft een adviesraad samengesteld uit onderzoekers en leraren aan met de opdracht om ons gevraagd en ongevraagd te adviseren met betrekking tot het inhoudelijke programma van researchED. Deze advisering kan zowel de concrete invulling van een conferentie betreffen als het programmabeleid op hoofdlijnen. De huidige leden van de adviesraad zijn:

Prof. dr. Paul A. Kirschner dr.h.c.

Jos Reulen

Monique Marreveld

Prof. dr. Monique Volman

Prof. dr. Eddie Denessen

Lusanne Stap

dr. Piet van der Ploeg