Beleidsplan 2023

Het is van het grootste belang dat de aandacht voor beter onderwijs in Nederland op de agenda blijft. Er is een niet aflatende maatschappelijk debat over de kwaliteit en de inhoud van het onderwijs. In dit debat neemt de Stichting researchED Nederland een onafhankelijke positie in waarin stelselmatig aandacht wordt gevraagd voor de rol van bewijs in het verbeteren en innoveren van het Nederlandse onderwijs. De stichting doet dit door waar nodig een publiek standpunt in te nemen waarbij zij bij elke relevante discussie de aan- of afwezigheid van bewijs onder de aandacht brengt, door strategische samenwerkingsverbanden aan te gaan en door het organiseren van conferenties waar onderzoekers en leraren elkaar kunnen ontmoeten en ideeën uitwisselen. De strategische samenwerking met relevante nationale en regionale partners die de stichting aangaat heeft tot doel waar mogelijk verbindingen te leggen en versnippering te voorkomen.

Congressen

In 2023 neemt de Stichting researchED Nederland de verantwoordelijkheid op zich om ervoor te zorgen dat er een landelijke conferentie wordt georganiseerd in Nederland. Daarnaast is de stichting verantwoordelijk voor het organiseren van regionale conferenties.

Strategische Samenwerking

In 2020 en 2021 is door researchED Nederland een strategische samenwerking opgezet met de Lerarencollectief, de Stichting Leerkracht, Educationlab en het AOb. In alle drie de samenwerkingsverbanden staat de communicatie over effectief, door bewijs gesteund, onderwijs voorop.

Lerarencollectief

Een verdere uitbouw van de samenwerking met het doel om het het lerarencollectief in staat te stellen om voor de leden een door bewijs gedragen professionaliseringsaanbod te realiseren.

Stichting Leerkracht

researchED Nederland adviseert Stichting Leerkracht inhoudelijk op het gebied van didactiek en professionalisering.

Educationlab

researchED Nederland en Educationlab werken samen aan het opbouwen van een netwerk van onderzoeksscholen.

AOb

ResearchED Nederland werkt met de AOb samen rondom wetenschapscolleges en de ontwikkeling van een Crash Course.

Samenwerking NRO

Het NRO is de belangrijkste financier van onderwijskundig onderzoek in Nederland. Na de eerste researchED conferentie in Nederland is er een samenwerking tot stand gekomen. Het NRO heeft als financier een voor de hand liggend belang bij het bereiken van de leraar en de scholen met de uitkomsten van actueel, door haar gefinancierd onderzoek. researchED Nederland is door haar bereik onder leraren een natuurlijke samenwerkingspartner.

Begroting

Uitgaven
Financering researchED congressen en activiteiten
€540.000
Onvoorzien
€50.000
Reservering
€10.000
Totaal uitgaven
€600.000
Inkomsten
Kaartverkoop Fysiek
€43.800
Kaartverkoop Online
€10.200
Subsidies en Sponsoring
€546.000
Totaal inkomsten
€600.000