Missie

Stichting ResearchED Nederland (ANBI) heeft als maatschappelijke opdracht het duurzaam verbeteren van het onderwijs door het ontsluiten, toegankelijk maken en verspreiden van kennis uit en over onderwijskundig onderzoek. We doen dit onder andere door middel van nationale, regionale en lokale researchED-congressen, podcasts en webinars waarbij we nationale en internationale sprekers en onderwerpen programmeren die vooraanstaand zijn binnen zowel de onderwijsonderzoekswereld, als de onderwijspraktijk. Met behulp van deze activiteiten werken we aan een steeds groter groeiende onderwijs-community waar van elkaar geleerd wordt en de kruisbestuiving tussen die onderzoekswereld en de praktijk centraal staat. Bij al onze activiteiten staat co-creatie hoog in het vaandel, met alle onderwijsorganisaties en -professionals die eenzelfde missie nastreven: samen duurzaam impact maken op de kwaliteit van ons onderwijs.

Doelstelling

Ondersteunen

Het ondersteunen van het verbeteren van de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs

Informeren

Het informeren van leraren, onderwijsbesturen en andere publieke en/of private organisaties over de uitkomsten van wetenschappelijk onderwijskundig onderzoek

Verbinden

Het ondersteunen van het verbinden van de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek aan de onderwijspraktijk